Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

LÝ GIẢI TÔN GIÁO

19/10/2012

Viện Nghiên cứu Tôn giáo thế giới thuộc Viện KHXH Trung Quốc.

Trác Tân Bình

Tác giả: Trác Tân Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thế giới thuộc Viện KHXH Trung Quốc.
Người dịch: Trần Nghĩa Phương
Nxb. Hà Nội ấn hành vào quý IV năm 2007. Sách gồm 624 trang, chia làm 4 phần.