Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Thông tin về tọa đàm khoa học tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (19/02/2024)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo trân trọng kính mời các học giả, các nhà nghiên cứu đến tham dự buổi Tọa đàm khoa học diễn ra vào lúc 9g00 sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 02 năm 2024. Nội dung chủ đề của Tọa đàm khoa học xin tham khảo trong file ảnh đính kèm. Trân trọng kính mời

Phòng chống, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan (31/01/2024)

Bên cạnh những chiều hướng, biểu hiện tích cực, phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị đạo đức, góp phần xây dựng đời sống xã hội thì đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang có những lệch chuẩn trong niềm tin, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra không chỉ trong người dân mà ngay chính những người tu hành, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải phòng ngừa, đẩy lùi thực trạng này.

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (08/01/2024)

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV/2023 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (05/01/2024)

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV/2023 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 (19/12/2023)

Ngày 19/12/2023, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỜI SỐNG ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY (27/11/2023)

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã diễn ra buổi hội thảo khoa học trong khuôn khổ đề tài cấp bộ Công giáo ở Việt Nam giai đoạn 1975 - 2015

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI: ĐỜI SỐNG CÁC TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” (20/11/2023)

Sáng ngày 20/11/2023, tại trủ sở số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Viện nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học “ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI: ĐỜI SỐNG CÁC TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” là hoạt động khoa học thường niên của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ thực trạng các loại hình tín ngưỡng đang tồn tại và phát triển trong đời sống xã hội nói chung, đời sống của các tộc người ở Việt Nam nói riêng.

HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT GIÁO TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC CHĂM (08/11/2023)

Sáng ngày 08/11/2023, tại hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp bộ: Phật giáo trong lịch sử dân tộc Chăm ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Tôn giáo chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức hội thảo khoa học: “Phật giáo trong cộng đồng dân tộc Chăm”. Hội thảo nhằm tiếp tục nghiên cứu, làm rõ về lịch sử Phật giáo trong cộng đồng dân tộc Chăm, những giá trị di sản, nghệ thuật, văn hóa Phật giáo Champa trên các phương diện như kiến trúc, điêu khắc, tư tưởng, triết lý Phật giáo,… Hội thảo cũng là dịp nhằm tiếp tục chia sẻ thông tin, trao đổi, thảo luận về những tư liệu, hiện vật mới liên quan đến Phật giáo trong cộng đồng dân tộc Chăm. Trên cơ sở những nội dung trên, Hội thảo đề xuất những khuyến nghị nhằm góp phần bảo tồn di sản Phật giáo của dân tộc Chăm trong hiện tại và tương lai.

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện NSNN quý III/2023 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (05/10/2023)

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện NSNN quý III/2023 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (05/10/2023)

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Các tin đã đưa ngày: