Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Thông báo:

   Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2014 của Viện Khoa học Xã hội. Mời các bạn nhấn vào đây để xem toàn văn thông báo

Công tác đào tạo sau đại học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Viện Nghiên cứu Tôn giáo không chỉ là một cơ quan nghiên cứu khoa học, mà còn là một cơ sở đào tạo sau đại học chuyên ngành tôn giáo học có uy tín trong cả nước.

Các khóa đã và đang đào tạo NCS tiến sĩ Tôn giáo học

Danh sách NCS các khoá đào tạo tiến sĩ Tôn giáo học từ 2003 - 2008