Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Lịch sử đạo Phật Việt Nam

23/01/2013

Tác giả đã lợi dụng tất cả công lao động của những nhà biên dịch và nghiên cứu đi trước. Nhờ đó đã làm nhẹ gánh nặng nghiên cứu từ bản gốc chữ Hán dù rằng tác giả đều đã dùng văn bản gốc chữ Hán làm cơ sở.
Phật giáo Việt Nam là Phật giáo dân gian mang nặng lòng Mẹ, lòng Từ Bi của truyền thống dân tộc, dã thấm sâu vào văn hóa nghệ thuật tâm tư tình cảm người Việt, đã Viêyj hóa. Không nên coi Phật giáo Việt Nam là mô hình Phật giáo Ấn Độ hay Trung Hoa dù đều có chịu ảnh hưởng của các tông phái đó.

...