Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hoàn thiện Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (19/10/2012)

Ngày 18-6-2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 19 khóa XI đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 29-6-2004, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố. Ðây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kể từ sau Sắc lệnh 234/SL ngày 14-6-1955 về vấn đề tôn giáo do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành.

Bế mạc Đại hội Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam lần thứ 5: Mở rộng các phong trào đoàn kết, yêu nước đến từng địa phương (26/11/2008)

Ngày 20-11-2008, sau 3 ngày làm việc trong không khí khẩn trương, Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 5 đã thành công tốt đẹp. Đại hội gồm 421 vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UB ĐKCGVN) khóa 4 đã hiệp thương dân chủ cử ra Đoàn chủ tịch gồm 30 vị và thành lập Ban Thường trực Ủy ban ĐKCGVN khóa 5.

Đi tìm tôn giáo tính (20/11/2008)

Nếu tôn giáo tính là một năng lực của con người, cũng giống như cảm tính, lý tính hay bất cứ một thuộc tính tinh thần nào khác, thì việc tìm kiếm nó phải là sự kết hợp cả phương pháp sinh lý học và tâm lý học. Sinh lý học sẽ khám phá ra cơ năng nào đảm bảo sự tồn tại và hoạt động của tôn giáo tính, theo phần xác.

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: