Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỜI SỐNG ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY

27/11/2023
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỜI SỐNG ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY
Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã diễn ra buổi hội thảo khoa học trong khuôn khổ đề tài cấp bộ Công giáo ở Việt Nam giai đoạn 1975 - 2015

Trong khuôn khổ đề tài Cấp bộ “Công giáo ở Việt Nam giai đoạn 1975-2015”, do Viện Nghiên cứu Tôn giáo chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức hội thảo khoa học: Đời sống đạo và hoạt động văn hóa xã hội của Công giáo ở Việt Nam từ 1975 đến nay. Hội thảo nhằm mục đích tập trung làm rõ: đặc điểm về niềm tin, đặc điểm về thực hành của người Công giáo Việt Nam sau 1975; những tác động và những biểu hiện của sự biến đổi niềm tin cũng như thực hành Công giáo; thách thức và vấn đề đặt ra với đời sống đạo. Ngoài ra, Hội thảo cũng tìm hiểu sự tham gia, đóng góp, thách thức và cơ hội trong các hoạt động văn hóa, xã hội của giáo hội Công giáo; những nét đặc trưng về hoạt động văn hóa, xã hội của Công giáo thời kỳ này; Việc hội nhập tương tác trong hoạt động văn hóa xã hội của Công giáo với các thiết chế văn hóa xã hội khác. Hội thảo cũng là dịp để lắng nghe các ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia chủ đề này, qua đó có thể tham góp những ý kiến tích cực cho việc triển khai thực hiện đề tài.

 

Các tin đã đưa ngày: