Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Buổi thuyết trình của Đức Đại trưởng lão Tam tạng thứ 9 Myanmar với chủ đề: “An lạc trong cuộc sống hôm nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (23/09/2014)

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2014 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn đã diễn ra Buổi thuyết trình với chủ đề: “An lạc trong cuộc sống hôm nay” do Đức Đại trưởng lão Tam tạng thứ 9 Myanmar thuyết trình cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Văn hóa và những người quan tâm đến chủ đề thuyết trình.

Hội thảo khoa học: Tác động của tôn giáo đối với đời sống văn hóa xã hội Việt Nam: quá khứ và hiện tại (21/09/2014)

Ngày 19/9/2014 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Chủ nhiệm đề tài: Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay (thuộc Ch¬ương trình Khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực, mã số KX.03/11-15 do TS. Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ nhiệm) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tác động của tôn giáo đối với đời sống văn hóa xã hội Việt Nam: quá khứ và hiện tại

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (11/09/2014)

Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” do TS Nguyễn Quốc Tuấn,Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình cùng với sự tham gia của 2 nhà nghiên cứu MiyaJima Junko và Oishi đến từ Nhật Bản và toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Tôn giáo lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014 - 2017 (29/08/2014)

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, được sự đồng ý của Chi uỷ Viện và Đoàn cấp trên, sáng ngày 28/08/2014, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban chấp hành chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Hội thảo hoa học Tôn giáo với Phát triển bền vững Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp (27/08/2014)

Ngày 25/8/2014 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Chủ nhiệm đề tài “Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững Tây Nguyên” (thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3-TN3) do TS. Chu Văn Tuấn làm chủ nhiệm) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tính hiện đại, đa hiện đại, chuyên biệt hóa xã hội, và thế tục hóa: Cùng tìm hiểu nền tảng lí thuyết của các nghiên cứu khoa học xã hội” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (16/08/2014)

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tính hiện đại, đa hiện đại, chuyên biệt hóa xã hội, và thế tục hóa: Cùng tìm hiểu nền tảng lí thuyết của các nghiên cứu khoa học xã hội” do TS Hoàng Văn Chung (Phòng Lý luận Tôn giáo – Viện Nghiên cứu Tôn giáo) thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tôn giáo mới, lý thuyết và Luận án tiến sĩ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (08/08/2014)

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tôn giáo mới, lý thuyết và Luận án tiến sĩ” do TS Hoàng Văn Chung (Phòng Lý luận Tôn giáo – Viện Nghiên cứu Tôn giáo) thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Thành phần Giáo hội, giáo phái của đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (05/08/2014)

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Thành phần Giáo hội, giáo phái của đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay” do NCV Nguyễn Xuân Hùng (Phòng Nghiên cứu Tin Lành – Viện Nghiên cứu Tôn giáo) thuyết trình. Tham dự có đông đảo các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” và Hội thảo “Xây dựng các Tạp chí Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức (26/07/2014)

Sáng ngày 24 và 25/7/2014, tại Hội trường Khách sạn Quân Khu 4, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” và Hội thảo “Xây dựng các Tạp chí Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế”do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giáo hội Công giáo dưới triều Giáo hoàng Phanxicô với vấn đề đối thoại tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (11/07/2014)

Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giáo hội Công giáo dưới triều Giáo hoàng Phanxicô với vấn đề đối thoại tôn giáo” do TS. Phạm Huy Thông (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội) thuyết trình.
Các tin đã đưa ngày: