Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội thảo khoa học “Quyền con người: tiếp cận nghiên cứu đa ngành và liên ngành khoa học xã hội” (07/01/2009)

Hội thảo khoa học: “Quyền con người: tiếp cận nghiên cứu đa ngành và liên ngành khoa học xã hội” trong khuôn khổ Dự án: “Diễn đàn giáo dục về quyền con người ở bậc đại học và sau đại học” thuộc Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính theo Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong hai ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2008.

Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010 (12/12/2008)

Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010”

Hội thảo khoa học: Phật giáo với văn hoá - xã hội Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá (21/11/2008)

Ngày 26-3-2008, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, GS.TS. Đỗ Hoài Nam, tiến hành tổ chức hội thảo khoa học: PHẬT GIÁO VỚI VĂN HOÁ - XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ.

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: