Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội thảo khoa học quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á (29/06/2011)

Trong 2 ngày 17 - 18/6/2011, tại Hội trường 3D Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á do Viện Nghiên cứu Tôn giáo (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) kết hợp với Viện Can dự Toàn cầu (IGE) thông qua Hội Việt - Mỹ đồng tổ chức. Đây là hội thảo lần thứ 3 được tổ chức theo thỏa thuận được ký vào tháng 9/2006 giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Liên kết Toàn cầu.

Tọa đàm khoa học: Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Trung Quốc (19/05/2010)

Ngày 27 – 28 tháng 4 năm 2010, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng với Đại học Trung sơn, Trung Quốc đã tổ chức Toạ đàm khoa học với tiêu đề: Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Trung Quốc. Đây là cuộc toạ đàm lần thứ 4 trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Nghiên cứu Tôn giáo so sánh, Khoa Triết học Đại học Trung Sơn, Trung Quốc trong việc hợp tác giữa hai bên.

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: