Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Công tác đào tạo sau đại học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (03/04/2014)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo không chỉ là một cơ quan nghiên cứu khoa học, mà còn là một cơ sở đào tạo sau đại học chuyên ngành tôn giáo học có uy tín trong cả nước.

Các khóa đã và đang đào tạo NCS tiến sĩ Tôn giáo học (19/03/2009)

Danh sách NCS các khoá đào tạo tiến sĩ Tôn giáo học từ 2003 - 2008

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: