Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5 năm 2019

24/04/2020

Xin giới thiệu đến quý độc giả mục lục Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5 năm 2019. 

Quý độc giả có nhu cầu mua Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo qua tòa soạn có thể liên hệ địa chỉ sau:

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 978.4864

Mobile: Ms. Vân: 0904797547

Email: nctongiao@yahoo.com.vn

 

3

Hoàng Văn Chung.

Một số vấn đề về “Bình đẳng tôn giáo”

31

Nguyễn Thị Thắng.

Về các hình thái nhận thức trong Triết học Mác-Lênin và Duy thức học Phật giáo

47

Nguyễn Xuân Nghĩa.

Cộng đồng giáo xứ của người Công giáo Tp. Hồ Chí Minh: Tiếp cận tiểu văn hóa

72

Lê Đình Lợi.

Vài đặc điểm của Công giáo trong cộng đồng người Mông ở Lào Cai

85

Đổng Thành Danh.

Nao Ikak - Quan niệm về cuộc sống và cái chết của người Chăm Nam Trung Bộ

101

Tôn Diệc Bình (Nguyễn Thế Nam lược dịch).

Bàn về sự truyền bá và giao thoa Đạo giáo ở Đông Nam Á (Lấy Đạo giáo Nam truyền vào Việt Nam làm ví dụ)