Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2 năm 2019

24/04/2020

Xin giới thiệu đến quý độc giả mục lục Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2 năm 2019. 

Quý độc giả có nhu cầu mua Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo qua tòa soạn có thể liên hệ địa chỉ sau:

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 978.4864

Mobile: Ms. Vân: 0904797547

Email: nctongiao@yahoo.com.vn

 

3

Đỗ Quang Hưng.

Từ mối quan hệ tôn giáo và kinh tế đến kinh tế tôn giáo

17

Nguyễn Phú Lợi.

Truyền giáo và sống đạo thời Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức

34

Dương Thanh Mừng.

Về sự ra đời của các tổ chức Phật giáo ở Miền Nam Việt Nam, giai đoạn 1951-1954

54

Bạch Thanh Sang.

Tìm hiểu đặc điểm và tính chất hoạt động của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước

69

Pascal Bourdeaux.

Đạo Tin Lành và kinh tế tôn giáo ở Đông Nam Á: Bối cảnh của một vấn đề mang tính thời sự khu vực

94

Lê Bá Vương, Nguyễn Thanh Hòa.

Các chúa Nguyễn với chính sách phát triển Nho giáo ở Đàng Trong (thế kỷ 17 -18)

115

Nguyễn Hữu Thụ.

Sinh hoạt tín ngưỡng và một số khía cạnh kinh tế (qua khảo cứu tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ)

129

Giới thiệu sách

Tôn giáo trong một thị trường tự do cạnh tranh