Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

31/03/2009

Chỉ thị số: 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lí, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo được thực hiện thống nhất, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tin khác............................

Các tin đã đưa ngày: