Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Dạy khoa học cho các tín đồ (20/11/2008)

Nhà vật lý nổi tiếng Lawrence M. Krauss rất tích cực chiến đấu để bảo vệ thuyết tiến hóa trước sự tấn công từ phía nhà thờ. Trong một bức thư ngỏ, ông đã từng thuyết phục tòa thánh Vatican khẳng định lại sự chấp thuận của Nhà thờ Thiên Chúa đối thuyết chọn lọc tự nhiên, coi nó như một lý thuyết khoa học có giá trị. Richard Dawkins là một nhà sinh học tiến hóa và cũng là một cây bút tài năng. Ông cũng nhiệt tình đấu tranh chống lại những âm mưu huỷ hoại khoa học. Tuy nhiên, khác với Krauss, ông không tin lắm về khả năng "chung sống hòa bình" của khoa học và đức tin tôn giáo. Krauss và Dawkins bảo vệ khoa học theo những cách khác nhau, sự ứng phó của họ trước tôn giáo cũng khác nhau. Và cuộc tranh luận bắt đầu.

Lịch sử Triết học Trung Quốc (20/11/2008)

Trong thời gian gần đây thị trường sách Việt Nam đang sôi động với những bộ sách kinh điển về triết học: Phê phán lý tính thuần túy của Immanuel Kant, Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke v.v. thuộc dòng kinh điển của triết học Tây phương. Trong khi đó, đối trọng lại, ở Đông phương những tác phẩm kinh điển cũng được dịch như: Triết giáo Đông phương, Kinh Dịch Và Cấu Hình Tư Tưởng Trung Quốc, Chu dịch đại truyện, Nho giáo... thực sự là những tín hiệu đáng mừng.

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: