Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: Những chuyển biến quan trọng trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

18/12/2017
Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: Những chuyển biến quan trọng trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay
Ngày 18/12/2017 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Những chuyển biến quan trọng trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

Tham dự Hội thảo có các đại biểu, các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ các cơ quan trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực tôn giáo như: Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo, Uỷ ban Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… cùng toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã trình bày đề dẫn của Hội thảo. Đề dẫn đã chỉ ra trong gần 30 năm kể từ khi Nghị quyết 24/NQ-TW được ban hành, đời sống tôn giáo ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mang tính căn bản: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo; các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động theo hiến chương, điều lệ, theo giáo lý, giáo luật. Các tổ chức tôn giáo, các tín đồ các tôn giáo vui mừng, phấn khởi tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, v.v.. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng, những chuyển biến tích cực, đời sống tôn giáo ở Việt Nam nói chung, công tác tôn giáo nói riêng vẫn còn có những hạn chế.

Chính vì vậy, rất cần có sự tổng kết, đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan những thành tựu, hạn chế, những chuyển biến quan trọng của đời sống tôn giáo ở Việt Nam trong vòng 30 năm qua, để từ đó có thể rút ra những bài học, đề ra những định hướng, dự báo nhằm xây dựng quan điểm, định hướng, chính sách tôn giáo trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình, bối cảnh mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để góp phần trả lời những câu hỏi nêu trên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã đề xuất nghiên cứu, thực hiện đề tài Đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay nhằm nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, nhận định những thành tựu và hạn chế của đời sống tôn giáo trong 30 năm qua, qua đó cung cấp những cơ sở khoa học cho các cơ quan hữu quan của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban ngành Trung ương đến địa phương, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tôn giáo nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, xây dựng, hoạch định, điều chỉnh chính sách tôn giáo trong thời gian tới

Hội thảo đã nhận được gần 12 báo cáo tham luận của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu ở các cơ quan, ban ngành khác nhau. Các báo cáo tham luận tham gia hội thảo đã đề cập đến các nội dung, chủ đề của Hội thảo. Các báo cáo đã đề cập đến những nội dung của hội thảo theo nhiều cách tiếp cận khác nhau và góc độ khác nhau. Các vấn đề trình bày tại buổi Hội thảo đã nhận được sự tâm chú ý và trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự.

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Chu Văn Tuấn cho rằng các báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, nhận định những thành tựu và hạn chế của đời sống tôn giáo trong 30 năm qua. Kết quả của Hội thảo này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện đề tài, bởi nội dung của Hội thảo không chỉ tập trung vào những vấn đề căn bản nhất của đề tài, mà còn gợi mở cho việc nghiên cứu, triển khai của đề tài trong thời gian tới

Các tin đã đưa ngày: