Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội thảo khoa học: Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - 35 năm nhìn lại

27/07/2015

Tham dự Hội thảo khoa học có các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ của Công giáo và đại biểu một số tôn giáo; các nhà nghiên cứu, các học giả trong và ngoài giới Công giáo; đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp. HCM, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Tp. HCM.

Sau lễ khai mở Hội thảo theo nghi thức Công giáo, Linh mục Phan Khắc Từ, Tổng Biên tập Báo Công giáo và Dân tộc trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, trong đó ông khẳng định Thư Chung 1980 là mốc quan trọng, hữu ích, cần thiết, đúng lúc, đánh dấu chặng đường lịch sử.

Mặc dù quy mô Hội thảo không lớn, số lượng bài viết không nhiều (hơn 10 bài), nhưng nội dung rất sâu và rộng với các tham luận của các nhà nghiên cứu lâu năm về Công giáo. Đáng chú ý là những tham luận về nội dung, tinh thần của Thư Chung 1980, như: Quá trình và cung cách soạn thảo Thư Chung 1980 của HĐGMVN của tác giả Nguyễn Đình Đầu; Đâu là những điểm cần lưu ý theo tinh thần Thư Chung trong thời hiện tại và những cách sống tinh thần Tin Mừng của tác giả Nguyễn Nghị;  Xây dựng Hội Thánh lối diễn tả Đức tin theo truyền thống dân tộc của PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương; TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo có bài Từ Thư Chung, nghĩ về trách nhiệm xã hội của người Công giáo hiện nay... Giám mục Bùi Tuần có tham luận Thư Chung 1980 là một mốc quan trọng, hữu ích, cần thiết, đúng lúc, đánh dấu một chặng đường lịch sử; Giám mục Trần Văn Toản có bài Loan báo Tin Mừng trong thời đại hôm nay, những vùng ngoại biên đang chờ chúng ta vượt ranh...

Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo gợi mở thêm những hướng nghiên cứu mới xung quanh tinh thần Thư Chung, chẳng hạn: vấn đề Gia đình Công giáo góp phần hình thành những “con người“ cho xã hội và Giáo hội; hoặc “trách nhiệm xã hội của người Công giáo trong xã hội hiện nay”.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Phó Tổng biên tập Lê Hữu Tuấn nhấn mạnh: Tinh thần Thư Chung 1980 mãi là đường hướng đúng đắn mà HĐGMVN đã đề ra; Những thành tựu đã đạt được theo tinh thần Thư Chung trong việc xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả Đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc là quan trọng, mang lại cho Công giáo Việt Nam sức sống mới; Cần xác định, nhận diện các giá trị Công giáo, khả năng và điều kiện để Công giáo tham gia vào xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay; cùng nhau chung sức xây dựng cho dân tộc, cho Tổ quốc ngày một giàu mạnh./. 

Các tin đã đưa ngày: