Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Lý thuyết Hiện tượng học về tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

26/06/2015
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Lý thuyết Hiện tượng học về tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Nối tiếp chủ đề sinh hoạt khoa học ngày 12/6/2015 về chủ đề “Hiện tượng luận về tôn giáo”, sáng ngày 26/6/2015 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Lý thuyết Hiện tượng luận về tôn giáo” do Tiến sĩ Hoàng Văn Chung, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Phần đầu của bài thuyết trình, Tiến sĩ Hoàng Văn Chung trình bày lý thuyết Hiện tượng học về tôn giáo của 2 nhà Hiện tượng luận là Peter Berger và Thomas Luckmann.  Peter Berger và Thomas Luckmann cho rằng mỗi xã hội có một tổng thể tri thức riêng của mình, được gọi là thế giới ý nghĩa (universe of meaning). Đó là một dạng sản phẩm do xã hội tạo ra và ngược lại nó cũng gây dựng nên xã hội. Hai nhà khoa học này cũng lập luận rằng mọi thứ được cho là chắc chắn thì về cơ bản là không chắc chắn. Mọi thứ là chân thực vì người tin ta tin chúng là chân thực. Cuộc sống có ý nghĩa bởi vì người ta gán cho nó ý nghĩa. Mọi thứ có vẻ hợp lý bởi vì người ta làm cho chúng có lý. Hai ông cho rằng: Tôn giáo giúp xây dựng, duy trì và hợp lý hóa các thế giới ý nghĩa. Tôn giáo chính là nỗ lực khiến cho toàn thế giới này có ý nghĩa cho con người. Ví dụ, theo Công giáo, Chúa Trời tạo dựng mọi thứ trên vũ trụ này là dành cho con người.

Diễn giả cũng chỉ ra những hạn chế của 2 nhà Hiện tượng luận trên, đó là cũng giống như các nhà chức năng luận có thiên hướng đề cao tôn giáo có chức năng cấu kết xã hội, mà không tính đến ở một số nơi tôn giáo là nhân tố gây chia rẽ, xung đột và ly khai. Các ông cũng gần như mặc định rằng các niềm tin tôn giáo có sức bao trùm lớn. Nhưng thực tế, có những xã hội mà người ta không quan tâm lắm đến tôn giáo. Hơn nữa, cũng có nhiều hệ thống ý nghĩa khác có tác động quan trọng đối với con người dù chúng có thể kém logic và thiếu chất lý tính.

Từ việc trình bày lại quan điểm của các nhà hiện tượng luận, diễn giả đã đưa ra các câu hỏi để người nghe thảo luận về các vấn đề như: Nhược điểm của phương pháp khảo sát định lượng? Nhược điểm của việc xây dựng và sử dụng bảng hỏi? Nhược điểm của thống kê xã hội học nói chung?

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt khoa học

 

Các tin đã đưa ngày: