Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” và Hội thảo “Xây dựng các Tạp chí Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức

26/07/2014
Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” và Hội thảo “Xây dựng các Tạp chí Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức
Sáng ngày 24 và 25/7/2014, tại Hội trường Khách sạn Quân Khu 4, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” và Hội thảo “Xây dựng các Tạp chí Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế”do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức

Đến dự buổi Hội thảo Viện Nghiên cứu Tôn giáo có Lãnh đạo Viện, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, các cán bộ đang công tác tại Phòng Thông tin Thư viện và Phòng Biên tập Trị sự của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Tại Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam”, các báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác Thông tin – Thư viện. Đồng thời, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiện đại hóa thư viện.

Tại Hội thảo “Xây dựng các Tạp chí Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế” các báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi tại Hội thảo cũng đã làm rõ những thuận lợi, khó khăn của các tạp chí, những kinh nghiệm của các tạp chí trong việc nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tạp chí. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần chú trọng hơn đến vai trò của Hội đồng biên tập, đến trình độ của các biên tập viên.

Những ý kiến trao đổi tại 02 cuộc Hội thảo, cũng như những kết luận của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ giúp cho các lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đạo các tạp chí nắm được các thông tin, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin thư viện và Tạp chí trong thời gian tới. 

Các tin đã đưa ngày: