Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hệ thống hoá danh mục tài liệu và nội dung cơ bản của các công trình lý thuyết về tôn giáo (Các lý thuyết Kinh điển và các lý thuyết Hiện đại)” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

07/08/2018
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hệ thống hoá danh mục tài liệu và nội dung cơ bản của các công trình lý thuyết về tôn giáo (Các lý thuyết Kinh điển và các lý thuyết Hiện đại)”  tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Sáng ngày 07 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Hệ thống hoá danh mục tài liệu và nội dung cơ bản của các công trình lý thuyết về tôn giáo (Các lý thuyết Kinh điển và các lý thuyết Hiện đại)” do Ths. Trần Anh Đào thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Nội dung của bài thuyết trình bao gồm các phần:

- Phần 1: Giới thiệu các công trình lý luận về tôn giáo học xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài

- Phần 2: Chỉ ra những đóng góp, hạn chế trong cách tiếp cận tôn giáo của Max Müller 

- Phần 3: Trình bày vấn đề nguồn gốc tôn giáo là mối quan tâm chung của nhiều ngành khoa học xã hội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

- Phần 4: Trình bày vấn đề tính khoa học (Scientific) nổi trội trong tiếp cận lý giải tôn giáo

- Phần 4: Trình bày sự ảnh hưởng của Thuyết Tiến hóa (Theory of Evolution) trong nghiên cứu khoa học về tôn giáo

Sau khi thuyết trình, Ths. Trần Anh Đào đã nhận được các câu hỏi cũng như các trao đổi của các các cán bộ khác trong Viện nhằm làm rõ hơn vấn đề mà diễn giả đã trình bày. Các câu hỏi đặt ra đã được Ths. Trần Anh Đào trả lời, giải đáp một cách

Các tin đã đưa ngày: