Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “So sánh đặc trưng cơ bản của ba khuynh hướng lý thuyết tổng quát trong lĩnh vực Tôn giáo học: Bản chất luận, Chức năng luận và Hiện tượng luận” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

28/06/2018
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “So sánh đặc trưng cơ bản của ba khuynh hướng lý thuyết tổng quát trong lĩnh vực Tôn giáo học: Bản chất luận, Chức năng luận và Hiện tượng luận”  tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “So sánh đặc trưng cơ bản của ba khuynh hướng lý thuyết tổng quát trong lĩnh vực Tôn giáo học: Bản chất luận, Chức năng luận và Hiện tượng luận” do Ths. Trần Anh Đào thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Nội dung của bài thuyết trình bao gồm các phần:

- Phần 1: Trình bày, giải thích, làm rõ các thuật ngữ cơ bản như: Tôn giáo học, Lý luận, Xu hướng lý luận, Lý thuyết.

- Phần 2: Trình bày các vấn đề cơ bản của tôn giáo học trong giai đoạn lý luận kinh điển

- Phần 3: Trình bày các khuynh hướng lý luận tôn giáo chủ yếu (giai đoạn kinh điển)

- Phần 4: Trình trình bày nội dung của các phương pháp nghiên cứu tôn giáo học

Sau khi thuyết trình, Ths. Trần Anh Đào đã nhận được các câu hỏi cũng như các trao đổi của các các cán bộ khác trong Viện nhằm làm rõ hơn vấn đề mà diễn giả đã trình bày. Các câu hỏi đặt ra đã được Ths. Trần Anh Đào trả lời, giải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày

Các tin đã đưa ngày: