Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo ở Việt Nam từ sau đổi mới và ứng xử của Nhà nước” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

10/05/2018
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo ở Việt Nam từ sau đổi mới và ứng xử của Nhà nước”  tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo ở Việt Nam từ sau đổi mới và ứng xử của Nhà nước” do TS Hoàng Văn Chung thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Nội dung của bài thuyết trình bao gồm các phần:

- Phần 1: Trình bày các xu thế chính của tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

- Phần 2: Các tiêu chí để đo lòng nhiệt thành tôn giáo

- Phần 3:  Những vấn đề nảy sinh do sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo

- Phần 4: Các thách thức của sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo

- Phần 5: Ứng xử của Đảng-Nhà nước đối với sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo ở Việt Nam từ sau đổi mới đến nay

Sau khi thuyết trình, TS Hoàng Văn Chung đã nhận được các câu hỏi cũng như các trao đổi của các các cán bộ khác trong Viện nhằm làm rõ hơn vấn đề mà diễn giả đã trình bày. Các câu hỏi đặt ra đã được TS Hoàng Văn Chung trả lời, giải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày

Các tin đã đưa ngày: