Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội thảo khoa học “Đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây Nam bộ hiện nay và định hướng chính sách”

17/08/2018
Hội thảo khoa học “Đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây Nam bộ hiện nay  và định hướng chính sách”
Đa dạng tôn giáo và chính sách của nhà nước đối với sự đa dạng tôn giáo hiện nay đang là vấn đề mang tính cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đây cũng là một nhiệm vụ khoa học quan trọng được Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện trong nhiều năm trở lại đây.

     Ngoài việc tiếp cận từ góc độ lý luận Tôn giáo học, việc tăng cường nghiên cứu, khảo sát thực trạng đa dạng tôn giáo trong thực tiễn xã hội Việt Nam nói chung và ở các vùng miền trong cả nước nói riêng, đặc biệt là khu vực đa dạng tôn giáo và tộc người như ở Đồng bằng Sông Cửu Long là hết sức cần thiết, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình đổi mới chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo, tín ngưỡng trong thời gian tới.

    Trên cơ sở tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề như đã nêu trên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo, sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay và định hướng chính sách” nhằm thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực trạng đa dạng tôn giáo, quan điểm chính sách và quản lý nhà nước ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay, đồng thời, dự báo xu hướng và khuyến nghị chính sách đối với đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

 

 

Chụp ảnh kỷ niệm tại buổi Hội thảo

 

      Đến dự Hội thảo, về phía tỉnh An Giang có: Ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang, Ông Lê Tùng Châu, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, Ông Lê Quang Tấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang cùng các cán bộ của Ban Tôn giáo.

 

     Về phía khách mời có: ông Lê Hùng Yên, Trưởng Ban Tôn giáo TP Cần Thơ, TS. Trần Hữu Hợp, Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Cần Thơ cùng các nhà khoa học đến từ các trường: đại học Bạc Liêu, đại học An Giang, đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

      Về phía Viện Nghiên cứu Tôn giáo có: PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo; TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

      Các báo cáo tại Hội thảo cũng như các ý kiến thảo luận tập trung vào sự đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây nam bộ hiện nay trên 4 vấn đề: Thứ nhất:  Những vấn đề lý luận chung và các cách tiếp cận vấn đề đa dạng tôn giáo hiện nay ở Việt Nam nói chung và khu vực Tây Nam Bộ nói riêng; Thứ hai: Thực trạng và các đặc điểm của sự đa dạng tôn giáo ở các tỉnh nói riêng hoặc toàn khu vực Tây Nam Bộ nói chung, có thể so sánh với các khu vực khác trong cả nước; Thứ ba: Những vấn đề đặt ra từ thực trạng đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay đối với xã hội và quản lý nhà nước; Thứ tư: Những dự báo xu hướng và khuyến nghị đối vấn đề đổi mới chính sách tôn giáo nói chung và ứng xử với đa dạng tôn giáo nói riêng ở khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

 

    Trong phát biểu tổng kết Hội thảo; PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo cho rằng, các tham luận tại Hội thảo một mặt đã làm rõ thêm những vấn đề lý luận chung về sự Đa dạng tôn giáo (religious diversity), chỉ ra thực trạng và các đặc điểm của sự đa dạng tôn giáo ở các địa phương thuộc khu vực Tây Nam Bộ, làm rõ những vấn đề tương tác thực tiễn thông qua nghiên cứu một số trường hợp tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể; Mặt khác, đã đưa ra những dự báo xu hướng và những khuyến nghị về chính sách và pháp luật của nhà nước đối với vấn đề đa dạng tôn giáo ở khu vực Tây Nam Bộ nói riêng và ở Việt Nam trong thời gian tới.

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỘI THẢO

 

 

PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Đ/c Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang chủ trì buổi Hội thảo

 

 

TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình Hội thảo và Đoàn Chủ tọa

 

 

Toàn thể khung cảnh của buổi Hội thảo

 

 

Đ/c Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo trình bày đề dẫn Hội thảo

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Nguyên Viện trưởngViện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Các tin đã đưa ngày: