Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho Quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Mai

17/07/2017
Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho Quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Mai
Quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Mai, công tác tại Phòng Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng truyền thống, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân đã được Ban Thường vụ Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ra Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng ngày 17/7/2017 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo căn cứ vào Điều lệ Đảng và Quyết định của Đảng bộ Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Mai. Tham dự buổi lễ kết nạp có toàn thể các đồng chí đảng viên và đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Sau lễ chào cờ, Đại diện cấp ủy, đồng chí Chu Văn Tuấn – Bí thư chi Bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên.

Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Mai đã đọc lời tuyên thệ thể hiện sự quyết tâm, ý chí mạnh mẽ nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Nguyễn Ngọc Mai đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mai sau khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tích cực phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình trong công tác; tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy năng lực công tác và góp phần cùng Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng, lễ kết nạp Đảng viên đã diễn ra trang trọng và trang nghiêm đúng theo nghi thức và quy định của Điều lệ Đảng, buổi lễ đã thành công tốt đẹp.

Các tin đã đưa ngày: