Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Biến đổi tôn giáo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

09/10/2017
Biến đổi tôn giáo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Nhằm thực hiện kế hoạch khoa học năm 2017, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự biến đổi tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Ngày 06/10/2017 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Biến đổi tôn giáo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay”

        Tham dự Hội thảo có: TS Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. GS Đỗ Quang Hưng, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. PGS.TS Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. TS Lê Tâm Đắc, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. TS Lê Đức Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ngoài ra còn có các nghiên cứu sinh khoa Tôn giáo học - Học viện Khoa học Xã Hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

        Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, đã nêu mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần làm rõ nội dung của biến đổi tôn giáo (biến đổi trên phương diện niềm tin, biến đổi trên phương diện thực hành và biến đổi trên phương diện cộng đồng), góp phần làm rõ phương thức, cách thức của biến đổi tôn giáo, những tác động và ảnh hưởng của biến đổi tôn giáo đối với sự phát triển của xã hội.

        Tại Hội thảo có 6/20 báo cáo tham luận được trình bày. Các tham luận tập trung nghiên cứu về các vấn đề như: Nêu tình hình thực trạng biến đổi tôn giáo của các tôn giáo ở Việt Nam như: Công giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Tín ngưỡng và các tôn giáo truyền thống; Tìm hiểu các xu hướng biến đổi tôn giáo và những tác động của xã hội hiện nay đến tôn giáo; Đưa ra những vấn lý luận về biến đổi tôn giáo, v.v... Các vấn đề đưa ra trong Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự.

        Thông qua việc tổ chức Hội thảo khoa học đã  tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi tôn giáo ở Việt Nam hiện nay qua đó góp phần hoạch định chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THẢO

PSG.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đọc diễn văn Khai mạc và trình bày Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

TS Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo truyền thống, Viện Nghiên cứu Tôn giáo trình bày tham luận tại Hội thảo

 

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo

 

ThS. Nguyễn Thế Nam, NCV Phòng Nghiên cứu Công giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo trình bày tham luận tại Hội thảo

 

CN Nguyễn Thị Trang, NCV Phòng Nghiên cứu Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo trình bày tham luận tại Hội thảo

 

GS Đỗ Quang Hưng, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Các tin đã đưa ngày: