Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới

27/03/2017
Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới
Quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Trà, công tác tại Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách cùng với sự phấn đấu không ngừng của bản thân đã được Ban Thường vụ Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ra Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 27/3/2017 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo căn cứ vào Điều lệ Đảng và Quyết định của Đảng bộ Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Trà. Tham dự buổi lễ kết nạp có toàn thể các đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo và đoàn viên ưu tú của Viện.

Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Sau lễ chào cờ, Đại diện cấp ủy, đồng chí Chu Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên.

Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trà đã đọc lời tuyên thệ thể hiện sự quyết tâm, ý chí mạnh mẽ nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Nguyễn Thị Thanh Trà.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ KẾT NẠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: