Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hệ thống tổ chức của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và những vấn đề đặt ra” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

07/07/2016
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hệ thống tổ chức của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và những vấn đề đặt ra” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2016 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Hệ thống tổ chức của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và những vấn đề đặt ra” do NCV Nguyễn Xuân Hùng (Phòng Nghiên cứu Tin Lành – Viện Nghiên cứu Tôn giáo) thuyết trình. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có đông đảo các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Với vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về Tin Lành, NCV Nguyễn Xuân Hùng đã trình bày 3 nội dung chính:

Thứ nhất: Tổng quan về những đặc điểm của đạo Tin Lành thế giới liên quan đến nguyên tắc hình thành, cơ cấu vận hành hệ thống tổ chức cùng những vấn đề liên quan.

Thứ hai: Hệ thống tổ chức của Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam): Sự hình thành; nguyên tắc hoạt động; đặc điểm so với các giáo hội, giáo phái khác; những cải sửa và biến động trong lịch sử.

Thứ ba: Hiện trạng hệ thống tổ chức của HTTLVN (MN) hiện nay và các vấn đề đặt ra đối với giáo hội và xã hội.

 

 

Thông qua bài thuyết trình diễn giả đã giúp cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo hiểu rõ đặc điểm về mặt tổ chức của đạo Tin Lành, Hệ thống tổ chức của Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và Hiện trạng hệ thống tổ chức của Hội thánh Tin lành  Việt Nam (miền Nam) hiện nay cũng như các vấn đề đặt ra đối với giáo hội và xã hội. Cuối buổi thuyết trình diễn giả cũng giành thời gian để giải đáp một số câu hỏi của những người tham dự. Kết thúc buổi thuyết trình TS Nguyễn Thị Quế Hương - Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế đã cảm ơn NCV Nguyễn Xuân Hùng và hy vọng trong thời gian tới sẽ được nghe nhiều bài thuyết trình hơn nữa của NCV Nguyễn Xuân Hùng tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Các tin đã đưa ngày: