Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nghiên cứu tôn giáo qua lý thuyết xung đột và lý thuyết chức năng” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

24/01/2015
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nghiên cứu tôn giáo qua lý thuyết xung đột và lý thuyết chức năng” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Trong khuôn khổ của các hoạt động nhằm đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

Ngày 23 tháng 01 năm 2015 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu tôn giáo qua lý thuyết xung đột và lý thuyết chức năng” do TS Hoàng Văn Chung,Phó trưởng phòng Nghiên cứu Pháp luật và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình. Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của TS Chu Văn Tuấn, Phó Viện trưởng cùng với sự tham gia của toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Tại buổi thuyết trình, TS. Hoàng Văn Chung đã trình bày khái quát lý thuyết xung đột xã hội và lý thuyết chức năng, chỉ ra sự khác biệt và sự giống nhau giữa hai lý thuyết này trong nghiên cứu tôn giáo. Diễn giả cũng đã làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến hai lý thuyết như khái niệm: quyền uy, quyền lực, sự bất bình đẳng, sự cạnh tranh…

Sau bài thuyết trình, diễn giả đã nhận được những góp ý, cũng như các câu hỏi phản biện về nội dung liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học. Góp ý cho bài thuyết trình TS Chu Văn Tuấn cho rằng, diễn giả mới chỉ trình bày về lý thuyết xung đột của C.Mác, cần bổ sung, mở rộng lý thuyết xung đột theo quan điểm của các nhà tư tưởng khác, nhất là các nhà văn hóa học, chính trị học, tâm lý học, v.v... Đồng thời, bài thuyết trình cần phân tích rõ hơn việc vận dụng lý thuyết xung đột trong nghiên cứu tôn giáo như thế nào.

Buổi sinh hoạt khoa học đã kết thúc thành công, đây là dịp để các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo nhất là các cán bộ trẻ cùng nhau trao đổi, thảo luận, nâng cao nhận thức về cách hiểu và cách áp dụng lý thuyết xung đột và lý thuyết chức năng trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, nghiên cứu tôn giáo nói riêng.

 

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt khoa học

 

 

TS Hoàng Văn Chung,Phó trưởng phòng Nghiên cứu Pháp luật và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

 

 

 

Toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia trong buổi sinh hoạt học thuật

 

 

Toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia trong buổi sinh hoạt học thuật

 

 

TS Hoàng Văn Chung,Phó trưởng phòng Nghiên cứu Pháp luật và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

 

 

TS Chu Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo đang góp ý cho bài thuyết trình 

 

 

Toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia trong buổi sinh hoạt học thuật

Các tin đã đưa ngày: