Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Ứng dụng lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

19/01/2015
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Ứng dụng lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2015 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Ứng dụng lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu tôn giáo” do TS Hoàng Văn Chung,Phó trưởng phòng Nghiên cứu Pháp luật và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo cùng với sự tham gia của toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Tại buổi thuyết trình, TS. Hoàng Văn Chung đã trình bày một số lý thuyết xã hội học cơ bản như: Lý thuyết xung đột xã hội, Lý thuyết cấu trúc chức năng, Lý thuyết tương tác biểu tượng, Lý thuyết an toàn hiện sinh, Lý thuyết an ninh con người, Lý thuyết sự lựa chọn duy lý và Lý thuyết vị nữ.

Sau khi thuyết trình, diễn giả đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, câu hỏi của các đại biểu tham dự. Các câu hỏi đã được diễn giả giải đáp một cách hợp lý và thỏa đáng. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề  chung về xã hội học tôn giáo, về ứng dụng, cách hiểu và cách áp dụng các lí thuyết xã hội học trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, nghiên cứu tôn giáo nói riêng.

Nội dung của buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo. 

 

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuật

 

 

TS Hoàng Văn Chung,Phó trưởng phòng Nghiên cứu Pháp luật và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

 

 

 

Toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia trong buổi sinh hoạt học thuật

 

TS Hoàng Văn Chung,Phó trưởng phòng Nghiên cứu Pháp luật và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

 

 

Toàn thể các cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia trong buổi sinh hoạt học thuật

 

 

TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo đang phát biểu tại sinh hoạt học thuật

 

 

TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo đang phát biểu tại buổi sinh hoạt học thuật

Các tin đã đưa ngày: