Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tiến hành nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở được thực hiện năm 2021

12/11/2021
Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tiến hành nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở được thực hiện năm 2021
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 11 năm 2021, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tiến hành nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở được thực hiện năm 2021

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực tôn giáo trong và ngoài Viện. Tất cả các đề tài đều được thông qua. Trong số 12 đề tài cơ sở của Viện năm 2021 đã được nghiệm thu có: 03 đề tài xuất sắc, 09 đề tài khá. 

 

DANH SÁCH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠ SỞ NĂM 2021

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

ĐIỂM SỐ

XẾP LOẠI

 1.  

Hệ thống thần linh người Dao qua nghiên cứu tranh thờ của người Dao quần chẹt ở Yên Bái

ThS. Hoàng Thị Thu Hường

93.2

Xuất sắc

 1.  

Quan điểm thần học của Giáo hội Công giáo về Đức Mẹ Maria qua khảo cứu Kinh thánh Tân ước

ThS. Dương Văn Biên

92.0

Xuất sắc

 1.  

Nghiên cứu nhóm tín đồ mới của đạo Tin lành ở Hà Nội  qua khảo cứu một số Hội thánh Tin lành

ThS. Trần Thị Phương Anh

90.8

Xuất sắc

 1.  

Hoạt động truyền bá kinh điển Phật giáo ở Việt Nam thời Lý, Trần

ThS. Nguyễn Văn Quý

89.0

Khá

 1.  

Chế độ tế tự của triều Hậu Lê qua khảo cứu một số văn bản pháp luật

ThS. Vũ Thanh Bằng

86.4

Khá

 1.  

Tín ngưỡng tôn giáo của người Việt qua nhãn quan của một số giáo sĩ thừa sai

ThS. Nguyễn Thế Nam

85.6

Khá

 1.  

Chính sách đối với Phật giáo thời chúa Nguyễn qua nghiên cứu các ngôi chùa Sắc tứ ở Đàng Trong giai đoạn 1558 - 1777

ThS. Trương Thúy Trinh

85.2

Khá

 1.  

Tu hội đời và Tu đoàn tông đồ của Giáo hội Công giáo

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan

83.4

Khá

 1.  

Tín ngưỡng thờ thủy thần ở Thanh Hoá

ThS. Phạm Minh Phương

81.0

Khá

 1.  

Quan điểm của Carl Jung về tôn giáo

ThS. Trần Anh Châu

80.6

Khá

 1.  

"Dịch vụ Phật giáo" ở Hà Nội hiện nay

CN. NCV. Nguyễn Thị Trang

80.0

Khá

 1.  

Niềm tin tôn giáo trong gia đình Phật giáo ở Hà Nội hiện nay qua nghiên cứu đối tượng thờ cúng

ThS. Phạm Quang Tùng

78.0

Khá

 

 

Các tin đã đưa ngày: