Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Ban Vì sự tiến Bộ của phụ nữ gửi toàn thể cán bộ công chức viên chức trong cơ quan

17/11/2021
Ban Vì sự tiến Bộ của phụ nữ gửi toàn thể cán bộ công chức viên chức trong cơ quan
Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em… nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ

Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ… Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Theo đó, chủ đề Tháng hành động năm 2021 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới ”. Thực hiện Công văn số 2015/KHXH-TBPN, ngày 10/11/2021 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Nghiên cứu Tôn giáo kêu gọi sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ viện mỗi người hãy hành động khi nhận thấy “Thực hiện bình đẳng giới là một tiêu chí của tiến bộ và văn minh”.

Các tin đã đưa ngày: