Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tình hình hoạt động và công tác quản lý Islam giáo và các tôn giáo khác ở Việt Nam hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

11/01/2021
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tình hình hoạt động và công tác quản lý Islam giáo và các tôn giáo khác ở Việt Nam hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Ngày 11 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tình hình hoạt động và công tác quản lý Islam giáo và các tôn giáo khác ở Việt Nam hiện nay” do TS. Đinh Quang Tiến - Vụ trưởng Vụ Cao Đài và TS. Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác (Ban Tôn giáo chính phủ) – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

PGS.TS. Chu Văn Tuấn  – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời TS. Đinh Quang Tiến - Vụ trưởng Vụ Cao Đài và TS. Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác (Ban Tôn giáo chính phủ) trình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

 

TS. Đinh Quang Tiến - Vụ trưởng Vụ Cao Đài - Ban Tôn giáo chính phủ thuyết trình

 

Trong bài trình bày của mình TS. Đinh Quang Tiến - Vụ trưởng Vụ Cao Đài và TS. Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác (Ban Tôn giáo chính phủ) đã đề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Khái quát về đạo Cao Đài

Hai là, Hệ thống tổ chức của đạo Cao Đài

Ba là, Quá trình hình thành và phát triển của Đạo Cao Đài

Bốn là, Một số lễ hội chính của Đạo Cao Đài

Năm là, Tình hình hoạt động và công tác quản lý Islam giáo và các tôn giáo khác ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Chu Văn Tuấn  – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo cám ơn TS. Đinh Quang Tiến - Vụ trưởng Vụ Cao Đài và TS. Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác (Ban Tôn giáo chính phủ) về bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Tình hình hoạt động và công tác quản lý Islam giáo và các tôn giáo khác ở Việt Nam hiện nay.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được TS. Đinh Quang Tiến - Vụ trưởng Vụ Cao Đài và TS. Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác (Ban Tôn giáo chính phủ) giải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo. Buổi sinh hoạt cũng là dịp để mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo với Ban Tôn giáo Chính phủ. 

 

TS. Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác (Ban Tôn giáo chính phủ) thuyết trình

 

Các tin đã đưa ngày: