Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tín ngưỡng dân gian của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

06/12/2020
Ngày 06 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tín ngưỡng dân gian của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Mai Thùy Anh - Phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

ThS. Phạm Thị Phương Anh, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời ThS. Mai Thùy Anh - Phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo kháctrình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình ThS. Mai Thùy Anh đề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Tổng quan về cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh

Hai là, Tình hình tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Ba là, Một số vấn đề đặt ra

TS. Nguyễn Thị Quế Hương –Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo kháccám ơn ThS. Mai Thùy Anh - Phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khácvề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Tín ngưỡng dân gian của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được ThS. Mai Thùy Anh - Phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác giải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

 

Các tin đã đưa ngày: