Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khái quát về mô hình truyền dạy giáo lý Phật giáo ở Hà Nội hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

10/09/2020
Ngày 10 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khái quát về mô hình truyền dạy giáo lý Phật giáo ở Hà Nội hiện nay” do NCV Nguyễn Thị Trang, Phòng Nghiên cứu Phật giáo – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

ThS. Phạm Quang Tùng, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời NCV Nguyễn Thị Trang, Phòng Nghiên cứu Phật giáotrình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình NCV Nguyễn Thị Trang, Phòng Nghiên cứu Phật giáođề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Giới thiệu sơ lược về chùa Hòe Nhai, Hà Nội

Hai là, Mô hình truyền dạy giáo lý Phật giáo tại chùa Hòe Nhai, Hà Nội

Ba là, Mục tiêu của mô hình truyền dạy giáo lý Phật giáo tại chùa Hòe Nhai, Hà Nội

Bốn là, Chủ thể và khách thể của mô hình truyền dạy giáo lý Phật giáo tại chùa Hòe Nhai, Hà Nội

Năm là, Phương thức truyền dạy giáo lý Phật giáo tại chùa Hòe Nhai, Hà Nội

PGS.TS. Hoàng Thị Thơ, Phòng Nghiên cứu Phật giáocám ơn NCV Nguyễn Thị Trang, Phòng Nghiên cứu Phật giáovề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Khái quát về mô hình truyền dạy giáo lý Phật giáo ở Hà Nội hiện nay.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được NCV Nguyễn Thị Trang, Phòng Nghiên cứu Phật giáogiải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

 

Các tin đã đưa ngày: