Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khái quát về di sản văn hóa Công giáo ở Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

23/06/2020
Ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khái quát về di sản văn hóa Công giáo ở Việt Nam” do Ths. Nguyễn Thế Nam – Phòng Nghiên cứu Công giáo – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

ThS. Phạm Quang Tùng, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời Ths. Nguyễn Thế Nam – Phòng Nghiên cứu Công giáotrình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình Ths. Nguyễn Thế Nam – Phòng Nghiên cứu Công giáođề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Trình bày quan niệm và phân loại di sản

Hai là, Tại sao lại chọn đặt là di sản Công giáo chứ không phải di sản văn hóa Công giáo

Ba là, Hệ thống phân cấp các di tích, di sản văn hóa

Bốn là, Hệ thống phân cấp các di tích, di sản Công giáo ở Việt Nam

Năm là, Di sản Công giáo theo Giáo luật Công giáo

TS. Ngô Quốc Đông  – Trưởng Phòng Nghiên cứu Công giáocám ơn Ths. Nguyễn Thế Nam – Phòng Nghiên cứu Công giáovề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Khái quát về di sản văn hóa Công giáo ở Việt Nam.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được Ths. Nguyễn Thế Nam – Phòng Nghiên cứu Công giáogiải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

 

Các tin đã đưa ngày: