Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Phác thảo về tín đồ thờ Mẫu qua số lượng điều tra định lượng” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

17/09/2020
Ngày 17 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Phác thảo về tín đồ thờ Mẫu qua số lượng điều tra định lượng” do Ths. Đỗ Duy Hưng – Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

ThS. Phạm Quang Tùng, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời Ths. Đỗ Duy Hưng – Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡngtrình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình Ths. Đỗ Duy Hưng – Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡngđề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Thực trạng tín đồ thực hành thờ Mẫu hiện nay

Hai là, Tuổi, số năm ra trình đồng và tuổi trình đồng của tín đồ thực hành thờ Mẫu

Ba là, Mô tả lý do ra trình đồng

Bốn là, Kiểm định mối quan hệ giữa lý do ra trình đồng với địa bàn nghiên cứu

Năm là, Kiểm định lý do trình đồng với giới tính  khách thể

TS. Nguyễn Ngọc Mai  – Trưởng Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡngcám ơn Ths. Đỗ Duy Hưng – Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡngvề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Phác thảo về tín đồ thờ Mẫu qua số lượng điều tra định lượng.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được Ths. Đỗ Duy Hưng – Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡnggiải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

Các tin đã đưa ngày: