Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội thảo hoa học Tôn giáo với Phát triển bền vững Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp

27/08/2014
Hội thảo hoa học Tôn giáo với Phát triển bền vững Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp
Ngày 25/8/2014 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Chủ nhiệm đề tài “Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững Tây Nguyên” (thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3-TN3) do TS. Chu Văn Tuấn làm chủ nhiệm) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu, các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ các cơ quan trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực tôn giáo như Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo các tỉnh thành Tây Nguyên,  Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 3, Đà Nẵng, các cơ quan khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Tâm lý học, Viện Xã hội học, … cùng toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Chu Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Chủ nhiệm đề tài đã nêu ra mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò, tác động của tôn giáo đối với chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, thực trạng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay, từ đó đề xuất hệ quan điểm và các giải pháp nhằm góp phần cho phát triển bền vững Tây Nguyên.

Hội thảo đã nhận được gần 30 báo cáo tham luận của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu ở các cơ quan, ban ngành khác nhau, nhất là những nhà khoa học, những nhà quản lý về tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên. Các báo cáo tham luận tham gia hội thảo đã đề cập đến các nội dung, chủ đề của Hội thảo. Các báo cáo đã đề cập đến những nội dung của hội thảo theo nhiều cách tiếp cận khác nhau và góc độ khác nhau: có những báo cáo tiếp cận từ góc độ văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường, góc độ an ninh, quốc phòng, có những báo cáo tiếp cận từ góc độ của những người nghiên cứu tôn giáo, góc độ của những nhà quản lý đối với các hoạt động tôn giáo, v.v.. Các vấn đề trình bày tại buổi Hội thảo đã nhận được sự tâm chú ý và trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự.

Tổng kết Hội thảo, TS. Chu Văn Tuấn cho rằng các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên, có những báo cáo đã gợi mở những vấn đề lý luận và thực tiễn để cùng suy nghĩ thảo luận làm rõ hơn cơ sở thực tiễn và lý luận về vai trò của tôn giáo đối với phát triển bền vững Tây Nguyên. 

 

Một số hình ảnh của buổi hội thảo

 

 

TS Chu Văn Tuấn - Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài

phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

 

TS Lê Tâm Đắc - Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

 

 

TS Nguyễn Đình Kỳ - Phó Chủ nhiệm kiêm Chánh Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3

 

 

NCV Nguyễn Xuân Hùng - Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Chức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

 

 

TS Phạm Quỳnh Phương - Viện Nghiên cứu Văn hóa

 

 

TS Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

TS Nguyễn Ngọc Mai - Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

 

ThS Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính Phủ

 

 

TS Đào Thế Đức Viện Nghiên cứu Văn hóa

 

 

Trương Thị Ngọc Anh - Phó trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh Kon Tum

Các tin đã đưa ngày: