Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giáo phái Cơ đốc Phục Lâm trên thế giới và ở Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

04/06/2020
Ngày 04 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giáo phái Cơ đốc Phục Lâm trên thế giới và ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng phòng Nghiên cứu Tin lành – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

ThS. Phạm Quang Tùng, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời TS. Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng phòng Nghiên cứu Tin lànhtrình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình TS. Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng phòng Nghiên cứu Tin lànhđề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Tìm hiểu về giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm trên thế giới.

Hai là, Giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam.

Ba là, Đặc điểm về tổ chức giáo hội và hoạt động truyền giáo của giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm

Bốn là, Đặc điểm về học thuyết, tín lý, nghi lễ của Cơ Đốc Phục Lâm

Năm là, Sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển của giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm

PGS.TS. Chu Văn Tuấn  – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáocám ơn TS. Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng phòng Nghiên cứu Tin lànhvề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Giáo phái Cơ đốc Phục Lâm trên thế giới và ở Việt Nam.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được TS. Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng phòng Nghiên cứu Tin lànhgiải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

Các tin đã đưa ngày: