Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Biến đổi không gian thiêng ở đồng bằng sông Hồng: vấn đề nghiên cứu đặt ra từ các dữ liệu định lượng” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

17/07/2020
Ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Biến đổi không gian thiêng ở đồng bằng sông Hồng: vấn đề nghiên cứu đặt ra từ các dữ liệu định lượng” do TS. Hoàng Văn Chung – Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

ThS. Phạm Quang Tùng, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời TS. Hoàng Văn Chung – Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sáchtrình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình TS. Hoàng Văn Chung – Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sáchđề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Nêu ra mục đích của bài thuyết trình

Hai là, TS Hoàng Văn Chung chỉ ra sự biến đổi không gian thiêng ở đồng bằng sông Hồng, đánh giá sự biến động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng toàn quốc nói chung và tại Đồng bằng sông Hồng nói riêng sau 5 năm từ 2012 đến 2017

PGS.TS. Hoàng Thị Thơ  – Phòng Nghiên cứu Phật giáocám ơn TS. Hoàng Văn Chung – Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sáchvề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Biến đổi không gian thiêng ở đồng bằng sông Hồng: vấn đề nghiên cứu đặt ra từ các dữ liệu định lượng.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được TS. Hoàng Văn Chung – Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sáchgiải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

 

Các tin đã đưa ngày: