Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tính hiện đại, đa hiện đại, chuyên biệt hóa xã hội, và thế tục hóa: Cùng tìm hiểu nền tảng lí thuyết của các nghiên cứu khoa học xã hội” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

16/08/2014
Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tính hiện đại, đa hiện đại, chuyên biệt hóa xã hội, và thế tục hóa: Cùng tìm hiểu nền tảng lí thuyết của các nghiên cứu khoa học xã hội” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tính hiện đại, đa hiện đại, chuyên biệt hóa xã hội, và thế tục hóa: Cùng tìm hiểu nền tảng lí thuyết của các nghiên cứu khoa học xã hội” do TS Hoàng Văn Chung (Phòng Lý luận Tôn giáo – Viện Nghiên cứu Tôn giáo) thuyết trình

Tại buổi thuyết trình, TS. Hoàng Văn Chung đã trình bày tổng quan các lí thuyết  về tính hiện đại và quá trình chuyên biệt hóa xã hội, về thế tục hóa, và các thảo luận hiện nay liên quan đến lí thuyết về đa hiện đại (multiple modernities) đặc biệt trong các xã hội ngoài Phương Tây. Bên cạnh đó TS. Hoàng Văn Chung cũng đã cung cấp một bức tranh khái quát về môi trường xã hội hiện đại nơi con người sinh sống và tương tác lẫn nhau.

Buổi thuyết trình cũng là dịp để các cán bộ cùng trao đổi, thảo luận về các khái niệm, cách hiểu và cách áp dụng lí thuyết trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, nghiên cứu tôn giáo nói riêng. 

Các tin đã đưa ngày: