Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hoạt động của một số thiền viện Trúc Lâm ở Miền Bắc hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (04/12/2018)

Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Hoạt động của một số thiền viện Trúc Lâm ở Miền Bắc hiện nay” do Ths. Phạm Thị Chuyền thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số vấn đề tôn giáo học rút ra từ kết quả khảo sát xã hội học” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (22/11/2018)

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề tôn giáo học rút ra từ kết quả khảo sát xã hội học” do TS Hoàng Văn Chung thuyết trình.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (16/11/2018)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2018, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tiến hành nghiệm thu 16 đề tài cấp cơ sở được thực hiện năm 2018

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của Kinh Thánh đối với niềm tin của người Tin Lành” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (16/11/2018)

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của Kinh Thánh đối với niềm tin của người Tin Lành” do Ths. Lê Văn Tuyên thuyết trình.

Tọa đàm khoa học " Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay" (05/11/2018)

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 02-11-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học "Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay".

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hoạt động kinh tế của tín đồ Tin Lành” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (01/11/2018)

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Hoạt động kinh tế của tín đồ Tin Lành” do Ths. Trần Thị Phương Anh thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khảo sát đời sống tôn giáo của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ (qua khảo sát một làng xã trên địa bàn Hà Nội)” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (30/10/2018)

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khảo sát đời sống tôn giáo của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ (qua khảo sát một làng xã trên địa bàn Hà Nội)” do Ths. Vũ Thanh Bằng thuyết trình

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (27/10/2018)

Sáng ngày 23/10/2018, tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu tôn giáo học ở Việt Nam hiện nay: Một số cách tiếp cận cơ bản” (20/10/2018)

Nhằm thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, góp phần làm rõ những cách tiếp cận và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu tôn giáo học ở Việt Nam hiện nay. Ngày 17/10/2018 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu tôn giáo học ở Việt Nam hiện nay: Một số cách tiếp cận cơ bản”.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giới thiệu Kinh thánh Công giáo phần 2” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (27/09/2018)

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giới thiệu Kinh thánh Công giáo phần 1” do PGS.TS Nguyễn Hồng Dương thuyết trình.
Các tin đã đưa ngày: