Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chi bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho Quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Vân Hà (04/12/2019)

Quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Vân Hà, công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân đã được Ban Thường vụ Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ra Quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Đời sống tôn giáo Việt Nam đương đại” (18/11/2019)

Nhằm thực hiện kế hoạch khoa học năm 2019, góp phần làm rõ hiện trạng của đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay. Ngày 18/11/2019 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đời sống tôn giáo Việt Nam đương đại”.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tình hình tôn giáo nội sinh ở Việt Nam hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (13/09/2019)

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tình hình tôn giáo nội sinh ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam giáo và các tôn giáo khác thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Lý thuyết hành động xã hội của Max Weber trong nghiên cứu tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (27/08/2019)

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Lý thuyết hành động xã hội của Max Weber trong nghiên cứu tôn giáo” do GS.TS. Đỗ Quang Hưng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Quan điểm của một số giáo sĩ phương Tây ở thế kỷ 17-18 về thờ cúng tổ tiên của người Việt” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (20/08/2019)

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Quan điểm của một số giáo sĩ phương Tây ở thế kỷ 17-18 về thờ cúng tổ tiên của người Việt” do PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về tôn giáo nội sinh Nam Bộ qua khảo sát ở An Giang + Kiên Giang” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (13/08/2019)

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về tôn giáo nội sinh Nam Bộ qua khảo sát ở An Giang + Kiên Giang” do TS. Nguyễn Ngọc Mai – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của pháp tu Tịnh Độ đối với tín đồ Phật giáo trong một số đạo tràng niệm Phật trên địa bàn Hà Nội hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (06/08/2019)

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của pháp tu Tịnh Độ đối với tín đồ Phật giáo trong một số đạo tràng niệm Phật trên địa bàn Hà Nội hiện nay” do - PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của Phật giáo đối với sự chuyển biến 3 trong 1 của Bà La Môn giáo thành Hindu giáo ở Ấn Độ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (22/07/2019)

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của Phật giáo đối với sự chuyển biến 3 trong 1 của Bà La Môn giáo thành Hindu giáo ở Ấn Độ” do PGS.TS. Hoàng Thị Thơ thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Dòng tu giáo phận của Công giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/07/2019)

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dòng tu giáo phận của Công giáo” do ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan – Phòng Nghiên cứu Công giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giáo phái Ngũ tuần trên thế giới và tại Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (17/06/2019)

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giáo phái Ngũ tuần trên thế giới và tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Xuân Hùng, trưởng phòng Nghiên cứu Tin Lành thuyết trình
Các tin đã đưa ngày: