Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về tôn giáo nội sinh Nam Bộ qua khảo sát ở An Giang + Kiên Giang” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (13/08/2019)

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về tôn giáo nội sinh Nam Bộ qua khảo sát ở An Giang + Kiên Giang” do TS. Nguyễn Ngọc Mai – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của pháp tu Tịnh Độ đối với tín đồ Phật giáo trong một số đạo tràng niệm Phật trên địa bàn Hà Nội hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (06/08/2019)

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của pháp tu Tịnh Độ đối với tín đồ Phật giáo trong một số đạo tràng niệm Phật trên địa bàn Hà Nội hiện nay” do - PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của Phật giáo đối với sự chuyển biến 3 trong 1 của Bà La Môn giáo thành Hindu giáo ở Ấn Độ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (22/07/2019)

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của Phật giáo đối với sự chuyển biến 3 trong 1 của Bà La Môn giáo thành Hindu giáo ở Ấn Độ” do PGS.TS. Hoàng Thị Thơ thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Dòng tu giáo phận của Công giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/07/2019)

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dòng tu giáo phận của Công giáo” do ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan – Phòng Nghiên cứu Công giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giáo phái Ngũ tuần trên thế giới và tại Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (17/06/2019)

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giáo phái Ngũ tuần trên thế giới và tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Xuân Hùng, trưởng phòng Nghiên cứu Tin Lành thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nhận diện không gian thiêng ở đồng bằng Bắc bộ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (06/05/2019)

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Nhận diện không gian thiêng ở đồng bằng Bắc bộ” do TS. Hoàng Văn Chung – Trưởng phòng Lý luận và Chính sách tôn giáo thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giới thiệu về Kinh Phật” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (25/04/2019)

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giới thiệu về Kinh Phật” do ThS. Nguyễn Văn Quý – Phòng Nghiên cứu Phật giáo thuyết trình

Hội thảo khoa học “Cư sĩ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt” (20/04/2019)

Sáng 20/4/2019, tại chùa Phật Học Xá Lợi, TP.HCM, Viện NC Phật học Việt Nam đã phối hợp cùng Viện NC Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo KH “Cư sĩ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt”.

Hội thảo khoa học về cư sĩ Minh Tâm-Lê Đình Thám (11/04/2019)

Chiều 10-4, tại hội trường tổ đình Từ Đàm (01 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam kết hợp BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về cư sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám và những đóng góp đối với Hội An Nam Phật học.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Người Công giáo Bắc Bộ và Nam Bộ với kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (05/04/2019)

Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Người Công giáo Bắc Bộ và Nam Bộ với kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” do TS. Ngô Quốc Đông – Trưởng phòng Nghiên cứu Công giáo thuyết trình.
Các tin đã đưa ngày: