Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Thuyết trình khoa học với chủ đề: Giáo hội cơ đốc Phục Lâm ở Việt Nam: Những sứ mệnh tôn giáo và xã hội (12/11/2020)

Vào lúc 8g30 ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã diễn ra buổi thuyết trình khoa học với chủ đề: Giáo hội cơ đốc Phục Lâm ở Việt Nam: Những sứ mệnh tôn giáo và xã hội. Buổi tọa đàm do Mục sư Trần Thanh Truyện - Hội trưởng Giáo hội cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thuyết trình

Hội thảo khoa học Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua sản phẩm Làng nghề truyền thống Việt Nam (12/11/2020)

Với mục đích phát huy văn hóa Phật giáo thông qua sản phẩm làng nghề truyền thống, nhằm lan tỏa tinh thần, biểu tượng Phật giáo trong đời sống xã hội, góp phần định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020 Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Biến đổi thờ cúng thủy thần trong hệ thống Thăng Long tứ trấn ở Hà Nội hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (23/10/2020)

Ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Biến đổi thờ cúng thủy thần trong hệ thống Thăng Long tứ trấn ở Hà Nội hiện nay” do ThS. Phạm Minh Phương – Phòng Nghiên cứu tín ngưỡng – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khái lược về một số tôn giáo nội sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/10/2020)

Ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khái lược về một số tôn giáo nội sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội” do TS. Nguyễn Thị Quế Hương –Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Đánh giá một số kết quả ban đầu hoạt động hỗ trợ cai nghiện của đạo Tin lành tại Trung tâm giải cứu Aquila” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (07/10/2020)

Ngày 07 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đánh giá một số kết quả ban đầu hoạt động hỗ trợ cai nghiện của đạo Tin lành tại Trung tâm giải cứu Aquila” do ThS. Trần Thị Phương Anh – Phòng Nghiên cứu Tin lành – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Quan niệm của Kinh Thánh Tân ước Công giáo về Đức Mẹ Maria” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (29/09/2020)

Ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Quan niệm của Kinh Thánh Tân ước Công giáo về Đức Mẹ Maria” do Ths. Dương Văn Biên– Phòng Nghiên cứu Công giáo – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Đạo giáo Việt Nam, lịch sử du nhập và phát triển” (24/09/2020)

Trong khuôn khổ đề tài cấp bộ: “Đạo giáo ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và xu hướng phát triển (Nghiên cứu trường hợp người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ)” do PGS.TS. Chu Văn Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan chủ trì thực hiện, sáng ngày 10/6/2020, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tiến hành tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đạo giáo Việt Nam, lịch sử du nhập và phát triển”.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Cộng đồng Tin Lành người nước ngoài tại Hà Nội” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (23/09/2020)

Ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Cộng đồng Tin Lành người nước ngoài tại Hà Nội” do Ths. Lê Văn Tuyên – Phòng Nghiên cứu Tin lành – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Phác thảo về tín đồ thờ Mẫu qua số lượng điều tra định lượng” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (17/09/2020)

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Phác thảo về tín đồ thờ Mẫu qua số lượng điều tra định lượng” do Ths. Đỗ Duy Hưng – Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tế tự Khổng Tử và Tiên Nho ở Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/09/2020)

Ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tế tự Khổng Tử và Tiên Nho ở Việt Nam” do Ths. Vũ Thanh Bằng – Phòng Nghiên cứu tín ngưỡng – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.
Các tin đã đưa ngày: