Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Lịch sử phát triển của thực hành nghi lễ Tam Phủ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (18/05/2018)

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Lịch sử phát triển của thực hành nghi lễ Tam Phủ” do TS Nguyễn Ngọc Mai thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo ở Việt Nam từ sau đổi mới và ứng xử của Nhà nước” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (10/05/2018)

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Sự gia tăng lòng nhiệt thành tôn giáo ở Việt Nam từ sau đổi mới và ứng xử của Nhà nước” do TS Hoàng Văn Chung thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của tôn giáo ở Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (10/05/2018)

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của tôn giáo ở Việt Nam” do TS Nguyễn Xuân Hùng thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Cộng đồng Tin lành tại miền Bắc – Lịch sử hình thành, thành phần nhóm phái và xu hướng phát triển” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (23/04/2018)

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Cộng đồng Tin lành tại miền Bắc – Lịch sử hình thành, thành phần nhóm phái và xu hướng phát triển” do TS. Nguyễn Xuân Hùng,trưởng phòng Nghiên cứu Tin Lành thuyết trình.

Toàn văn bài thuyết trình của Hòa thượng Tịnh Không (gồm cả bản tiếng Việt và tiếng Trung) (03/04/2018)

Năm 2017, Hòa thượng Tịnh Không dự kiến sang Việt Nam thuyết trình về chủ đề “LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẾ GIỚI ĐƯỢC HÒA BÌNH, XÃ HỘI AN ĐỊNH, HÀI HÒA, THỐNG NHẤT”. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Hòa thượng không sang Việt Nam được. Được sự đồng ý của Hòa thượng và Hiệp hội Giáo dục Phật đà Hồng Kong, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đăng tải toàn văn bài thuyết trình của Hòa thượng Tịnh Không (gồm cả bản tiếng Việt và tiếng Trung) để chia sẻ với tất cả mọi người có quan tâm.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khái quát về pháp tu Tịnh độ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (23/03/2018)

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khái quát về pháp tu Tịnh độ” do ThS. Nguyễn Văn Quý,nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu Phật giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Đa dạng tôn giáo ở Singapore và ứng xử của nhà nước” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/03/2018)

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 với định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đa dạng tôn giáo ở Singapore và ứng xử của nhà nước” do TS. Hoàng Văn Chung, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo thuyết trình.

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành thạc sỹ tôn giáo học năm 2018 tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (29/01/2018)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh chuyên ngành thạc sỹ tôn giáo học năm 2018 như sau:

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học năm 2018 tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (29/01/2018)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học năm 2018 như sau:

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Người Công giáo Bắc Bộ và Nam Bộ với kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)” (26/01/2018)

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Quốc Đông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học; Chuyên ngành: Tôn giáo; Mã số: 62 22 03 09. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Quang Hưng.
Các tin đã đưa ngày: