Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khái quát về pháp tu Tịnh độ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (23/03/2018)

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khái quát về pháp tu Tịnh độ” do ThS. Nguyễn Văn Quý,nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu Phật giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Đa dạng tôn giáo ở Singapore và ứng xử của nhà nước” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/03/2018)

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 với định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đa dạng tôn giáo ở Singapore và ứng xử của nhà nước” do TS. Hoàng Văn Chung, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo thuyết trình.

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành thạc sỹ tôn giáo học năm 2018 tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (29/01/2018)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh chuyên ngành thạc sỹ tôn giáo học năm 2018 như sau:

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học năm 2018 tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (29/01/2018)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh chuyên ngành tiến sỹ tôn giáo học năm 2018 như sau:

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học “Người Công giáo Bắc Bộ và Nam Bộ với kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)” (26/01/2018)

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Quốc Đông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học; Chuyên ngành: Tôn giáo; Mã số: 62 22 03 09. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Quang Hưng.

Hội thảo khoa học Tôn giáo - Kinh tế và Cộng đồng Asian (25/12/2017)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Luật J. Reuben Clark, ngày 23 & 24/10/2017 tại Trường Đại học KHXH và Nhân văn (ĐHQGHN) đã diễn ra Hội thảo “Tôn giáo, kinh tế và cộng đồng ASEAN”.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: Những chuyển biến quan trọng trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay (18/12/2017)

Ngày 18/12/2017 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Những chuyển biến quan trọng trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

Thông báo Về việc hoãn chuyến thăm và thuyết trình tại Việt Nam của Tiến sỹ Hòa thượng Tịnh Không (05/12/2017)

Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận được thư của Tiến sỹ Hòa thượng Tịnh Không thông báo về việc không thể sang thăm và thuyết trình tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2017 như kế hoạch vì lý do sức khỏe.

Thông báo về chuyến thăm và thuyết trình tại Việt Nam của Tiến sỹ Hòa thượng Tịnh Không (13/11/2017)

Nhận lời mời của Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sỹ Hòa thượng Tịnh Không sẽ sang thăm và thuyết trình tại Việt Nam từ ngày 12-16/12/2017. Chương trình cụ thể như sau:

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tôn giáo Nam Bộ - Những vấn đề nghiên cứu mới đặt ra từ chuyến khảo sát tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (10/10/2017)

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tôn giáo Nam Bộ - Những vấn đề nghiên cứu mới đặt ra từ chuyến khảo sát tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ” do ThS Trần Anh Đào - Phó trưởng phòng Lý luận Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình
Các tin đã đưa ngày: