Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010

12/12/2008
Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010
Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2010”
Tới dự Hội thảo có Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc và cán bộ chuyên trách công tác đào tạo của các cơ quan trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và khai mạc Hội thảo. 
 
Để thực hiện định hướng mục tiêu của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung, Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng – một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là: “Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo và cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của cả nước, ngành, vùng, địa phương và doanh nghiệp”. Thực hiện nhiệm vụ đó, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo về nội dung này để trao đổi, tìm ra những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007–2010, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đáp ứng xu thế hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.
 
Hiện nay Viện Khoa học xã hội Việt Nam có 1.425 cán bộ công chức, viên chức trong biên chế lương, trong đó 966 người là cán bộ nghiên cứu khoa học; 459 cán bộ phục vụ nghiên cứu; 710 cán bộ công chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và thạc sĩ. Trong năm 2007, Viện đã có 419 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 151 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi trao đổi khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, ngoại ngữ… ở nước ngoài. Tại 17 cơ sở đào tạo sau đại học của Viện đã đào tạo được 40 tiến sĩ và 88 thạc sĩ về các chuyên ngành khoa học xã hội. Công tác quản lí hoạt động đào tạo sau đại học của Viện được thực hiện đúng theo quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã xây dựng đề án thành lập Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, hiện nay đề án khả thi thành lập Học viện Khoa học xã hội đang được chỉnh lí để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Các tin đã đưa ngày: