Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Quá trình hình thành và phát triển

19/10/2012
Quá trình hình thành và phát triển
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tên giao dịch tiếng Anh là Institute for Religious Studies, viết tắt là IRS, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 22/5/1993 (tiền thân là Ban Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo được thành lập ngày 21/3/1991 theo Quyết định số 84/KHXH-TC-ĐT và Trung tâm Khoa học về Tôn giáo được thành lập theo Quyết định số 509/KHXH-TC-ĐT ngày 31/12/1991).

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực công tác như nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo sau đại học, xuất bản, tạp chí, v.v.. Với những thành tựu đạt được, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Ba (2001), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010), Huân chương Lao động Hạng Nhì (2011), Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2011), v.v…

Các tin đã đưa ngày: