Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Lãnh đạo Viện và Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

25/10/2012

 

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
 

  Viện trưởng: PGS.TS Chu Văn Tuấn 

  Điện thoại cơ quan: 02439711396

  Điện thoại di động: 0914511363  

  Email: chuvantuan_jh07@yahoo.com 

 

  Phó Viện trưởng: TS Vũ Thị Thu Hà 

  Điện thoại cơ quan: 02439711396

  Điện thoại di động: 0943189696  

  Email: vuthuhavtg@gmail.com 

 

 

        CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

 

 

Các tin đã đưa ngày: