Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế

18/01/2013
Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế
- Tổ chức xây dựng, quản lý và kiểm tra thực hiện các đề tài, kế hoạch, chương trình hằng năm, năm năm và mười năm của Viện; tổng hợp báo cáo công tác chung theo yêu cầu của Viện và của các cơ quan quản lý Nhà nước; đầu mối theo dõi và phối hợp với các phòng, trung tâm chuyên môn, nghiệp vụ của Viện để xử lý các vấn đề liên quan; tổ chức hội đồng xét duyệt các thuyết minh đề tài nghiên cứu; quản lý và tổ chức hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả của các đề tài khoa học. - Là thư viện chuyên ngành, đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, cán bộ quản lý, nghiên cứu sinh, sinh viên chuyên ngành tôn giáo học, nhân học, sử học, văn hóa học... trong và ngoài Viện.

Chức năng:

- Hợp tác trong và ngoài nước

- Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo viện trong quản lý khoa học

- Thông tin tư liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm và các năm tiếp theo

- Quản lý hệ đề tài các cấp: Nhà nước, cấp Bộ, cơ sở và Sinh hoạt khoa học chung

- Tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học chung của Viện

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, tổ chức đón tiếp

 Có các nhiệm vụ chính là lưu trữ những ấn phẩm nghiên cứu về tôn giáo học. Cụ thể là các tài liệu nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, dân tộc, khảo cổ học, tôn giáo của các dân tộc ở Việt Nam và trên thế giới. Tiến hành các hoạt động nghiệp vụ thông tin - tư liệu - thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác. Xây dựng và bảo quản tốt hệ thống tư liệu trên giấy, ảnh, băng ghi âm, băng hình, phim tư liệu, tài liệu điện tử về chuyên ngành tôn giáo học. Xây dựng hệ thống mục lục tra cứu theo phương pháp truyền thống và xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy tính để phục vụ nhu cầu tìm tin của độc giả. Phục vụ đọc, phổ biến thông tin, khai thác nội dung tài liệu để cung cấp cho người dùng tin. Đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin không chỉ là cán bộ của Viện mà cả những người quan tâm đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong và ngoài nước về những tài liệu, tư liệu hiện đang lưu trữ tại thư viện thông qua các dịch vụ và sản phẩm thông tin - thư viện. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo viên phân công

Danh sách cán bộ của Phòng

 

Ths Chử Thị Kim Phương Phó Trưởng phòng

Ths Phạm Quang Tùng

Phạm Thị Phương Anh

Lê Đức Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: