Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

18/08/2021
Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (tiếng Việt) và Religious Studies Review (bản in và mới đây là phiên bản điện tử tiếng Anh) là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu tôn giáo học trong nước và quốc tế.

1. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Tôn giáo; là diễn đàn khoa học của ngành tôn giáo học và của bạn đọc quan tâm đến các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo có: Tổng biên tập và một (01) Phó Tổng biên tập, thư ký toà soạn và các biên tập viên. Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Nhiệm vụ của toà soạn Tạp chí

- Xuất bản các số tạp chí tiếng Việt, tiếng Anh; đăng tải các bài tạp chí đã in lên phiên bản điện tử Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến theo địa chỉ: http:// http://www.vjol.info/index.php/rsr/index.

- Nhận bài và trả lời cộng tác viên gửi bài;

- Trình Lãnh đạo Tạp chí duyệt bản thảo của cộng tác viên;

- Lựa chọn, sắp xếp nội dung mỗi số tạp chí;

- Tổ chức thực hiện biên tập, dàn trang, in ấn, xuất bản tạp chí;

- Xử lý những trường hợp đột xuất về nội dung và kỹ thuật;

- Phát hành, nộp lưu chiểu;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của tạp chí theo quy định;

- Xây dựng quan hệ giữa mạng lưới cộng tác viên và Tòa soạn;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Tạp chí giao.

 

Các tin đã đưa ngày: