Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Biên tập trị sự

18/01/2013
Phòng Biên tập trị sự
Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (tiếng Việt) và Religious Studies Review (bản in và mới đây là phiên bản điện tử tiếng Anh) là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu tôn giáo học trong nước và quốc tế.

Tạp chí được tổ chức và hoạt động tuân theo giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tôn giáo do Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phê duyệt.

 

Danh sách cán bộ của Phòng

 

TS. Nguyễn Bình - Trưởng phòng

Ths Hoàng Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Thanh Vân

PGS TS Đỗ Hồng Kỳ

Các tin đã đưa ngày: