Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác

03/11/2012
Nghiên cứu cơ bản về Islam và các tôn giáo khác; Thực hiện nghiên cứu so sánh với khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Islam và các tôn giáo khác

Nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa các nguồn tài liệu về Islam và các tôn giáo khác ở Việt Nam;

- Nghiên cứu cơ bản về Islam và các tôn giáo khác ở Việt Nam (phân bố, đặc điểm, biến đổi);

- Tiến hành nghiên cứu so sánh với  khu vực và thế giới;

- Nghiên cứu xu hướng và dự báo sự phát triển của Islam và các tôn giáo khác trong trung hạn và dài hạn.

 

Danh sách cán bộ của Phòng

 

TS Nguyễn Thị Quế Hương - Trưởng phòng

ThS. Mai Thùy Anh

Ths. Hoàng Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Các tin khác............................

Các tin đã đưa ngày: